Dubbelleven

dubbellevenWe leiden eigenlijk allemaal een dubbelleven. Het eerste, ik zou haast willen zeggen ‘echte’ leven, is in het hier en nu. Met beelden, geluiden, geuren, gevoelens, bewegingen. Dingen te doen en te regelen wellicht. Hier zijn geen problemen. Het is leven en liefde in uitvoering.

Het tweede leven speelt zich af in ons hoofd. Herinneringen, projecties in de toekomst, analyseren, interpreteren, oordelen, categoriseren, betekenis geven. En vaak maken we dat tweede leven heel persoonlijk, problematisch en belangrijk. We vinden het zó interessant wat daar gebeurt, dat we vergeten het eerste leven te ervaren.

We kunnen maar in één van die twee levens aanwezig zijn. Mijmer gerust af en toe over mooie dingen in het verleden of een fijne toekomst, maar leef daar in liefdesnaam niet.

(foto: © Rob Tol)